Sikkerhed og principper
Principper om sikkerhed

Sikkerheds fokus: Have udstyret i orden, cykel, hjelm / være opmærksom og køre sikkert / simple let forståelige cykelregler / følge færdselsloven, udvidet hensyn til andre trafikanter /tage hensyn til hinanden.

Klubbens trænere har alle været igennem DGI træner forløb og er derfor kompetente ud i at føre os alle rundt sikkert på landevejen.

Alle trænere har lige ledes deltaget i førstehjælpskurser og det bliver løbende tilbudt til alle medlemmer, så vi er så godt forberedt som muligt, hvis uheldet er ude.

Konkret om sikkerhed
Der er ikke skrevet noget endnu